Program warsztatów

 • 09:15 - 09:45 Rejestracja uczestników
   
 • 09:45 - 10:20 Słowo wstępne, przedstawienie celu, programu oraz organizatorów warsztatów​
  dr inż. Bolesław Kłosiński
   
 • 10:20 - 10:50 Wprowadzenie – zakres zmian oraz harmonogram prac nad Eurokodem ​
  Mariusz Leszczyński
   
 • 10:50 - 11:15Eurokod 7 a projektowanie – dlaczego jest to ważne dla nas inżynierów
  dr inż. Dariusz Sobala
   
 • 11:15 - 11:35 Przerwa kawowa
   
 • 11:35 - 12:00 Eurokod 7-1 – charakterystyka wdrażanych zmian
  Natalia Maca
 • 12:00 - 12:25 Eurokod 7-2 – charakterystyka wdrażanych zmian
  Witold Bogusz
   
 • 12:25 - 13:00 Eurokod 7-3 – charakterystyka wdrażanych zmian
  dr inż. Piotr Kanty
   
 • 13:00 - 14:00 Lunch
   
 • 14:00 - 17:00 Panel dyskusyjny i wnioski
  dr inż. Bolesław Kłosiński, dr inż. Dariusz Sobala
   

Prezentacja zespołu organizacyjnego.